شورای شهر کرج

شورای شهر کرج اختیارات برنامه های اجرایی شهر و شورا نظارتها و مدیریتها وظایف شورای اسلامی شهر کرج نامزدهای انتخاباتی سال 1400

لوگو شورای شهر کرج و استان البرز

اعضای شورای شهر کرج

نام: اکبر نام خانوادگی: سلیم نژاد سمت: رئیس شورای اسلامی کلانشهر کرج نام: عباس نام خانوادگی: زارع سمت: عضو و رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی کلانشهر کرج نام: احد نام خانوادگی: رسولی سمت: خزانه دار و رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت های فرسوده شورای اسلامی کرج نام: رحیم نام خانوادگی: خستو سمت: نایب رئیس و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای …

اعضای شورای شهر کرج ادامه »

لوگو شورای شهر کرج و استان البرز

شورای شهر

شورای شهر تعریف شورای شهر بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون اساسی به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. هر چند وزارت کشور …

شورای شهر ادامه »