ماه: خرداد 1400

کاندیدای شورای شهر کرج 1400

کاندیدای شورای شهر کرج 1400

کاندیدای شورای شهر کرج 1400   با توجه به کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر کرج در سال 1400 و تشکیل ائتلافات خصوصی و گروهی در این روزها باید انتظار انتخاباتی پر رنگ و سرشار از هیجان داشته باشیم . در یک همه پرسی و بررسی برای انتخابات کاندیدهای اصلح و تایید شده توسط …

کاندیدای شورای شهر کرج 1400 ادامه »

شهر کرج

مشكلات و راهکارهای اجرایی شهر كرج 

مشكلات و راهکارهای اجرایی شهر كرج  نرخ رشد بالاي جمعيت شهري، پيچيدگي هاي منطقه كلان شهري، ناپايداري منابع درآمدي و فقدان زير ساخت هاي حمل نقلي سريع و راحت ، شرايط كالبدي و ظاهري نامطلوب، رشد كالبدي از هم گسيخته، چالش هاي مديريتي و نهادي ، مسائل ساختار سازماني شهرداري، خوابگاهي بودن شهر، اسكان غير …

مشكلات و راهکارهای اجرایی شهر كرج  ادامه »

مدیریت شهری

مدیریت شهری کرج

مدیریت شهری کرج مدیریت شهری چیست ؟ اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و … دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش …

مدیریت شهری کرج ادامه »