شورای شهر کرج

شورای شهر کرج اختیارات برنامه های اجرایی شهر و شورا نظارتها و مدیریتها وظایف شورای اسلامی شهر کرج نامزدهای انتخاباتی سال 1400

مدیریت شهری

مدیریت شهری کرج

مدیریت شهری کرج مدیریت شهری چیست ؟ اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و … دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش …

مدیریت شهری کرج ادامه »

مهستان کرج

مشکلات و معضلات شهر کرج

از نظر من “عمده ترین مشکلات و معضلات شهر کرج” عبارتند از؛ نبود راهبرد برای توسعه شهر، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه بر،نبود اتفاق نظر در مورد چشم انداز و رسالت شهر، عدم تناسب فعالیت‌ها با ظرفیت‌ها و توان زیست بوم شهر، ناهماهنگی مدیریت شهری،نامطلوب بودن نظام درآمد – هزینه شهری، عدم انسجام و یکپارچگی …

مشکلات و معضلات شهر کرج ادامه »

لوگو شورای شهر کرج و استان البرز

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج به شرح زیر می‌باشد 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد. تبصره …

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج ادامه »