پیروز جوان میری مدیر حسابرسی

مدیر حسابرسی

مدیر حسابرسی

 • بازدید و بررسی اسناد و اعمال نظارت بر عملکرد مالی واحدها، سازمانها و مراکز تابعه جهاد جهت اطمینان از اعمال صحیحبخشنامه ها و انطباق با آیین نامه‌ها و قوانین جاری
 • انعکاس مشکلات واحدها در اجرای آئین نامه ها و بخشنامه ها و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مسئولین مربوطه
 • ارائه خدمات مشاوره ای به واحدها، سازمانها و مراکز تابعه جهاد دانشگاهی
 • همکاری و مشارکت در ارتقاء سطح کیفی امور مالی در واحدها، سازمانها و مراکز تابعه
 • همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها دستورالعملها و بخشنامه های مالی حسب مورد
 • برنامه‌ریزی اعزام حسابرسان به واحدها و مراکز تابعه جهاد دانشگاهی
 • جمع‌بندی، تنظیم و تلفیق گزارشات حسابرسی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه
 • پیگیری جهت اخذ مستمر صورتها و گزارشات مالی از واحدهای تابعه و رسیدگی به آنها
 • تجزیه و تحلیل اسناد، مدارک و صورتهای مالی واصله و ارائه گزارشات مدیریتی و توجیهی و آماری از وضعیت مالی هریک ازواحدها، سازمانها و مراکز تابعه
 • ارائه گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد مالی واحدها و مراکز تابعه جهاددانشگاهی
 • همکاری و مشارکت در استانداردسازی، اصلاح و بهبود فرایندهای مالی در مجموعه جهاد دانشگاهی
 • بررسی و شناسایی موارد مغایر با دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوطه و ارائه گزارش به واحدها و مسئولین مربوطه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

معرفی مدیر حسابرسی

مدیر حسابرسی کسی است که از عهده انجام عوامل موثر محیط کار، کنترل حسابرسی ها، نظارت بر حسابرسی ها، کنترل برنامه هایحسابرسی تدوین شده، ارزیابی شواهد و مدارک و پیشگیری از مشکلات و حل آنها برآید.

نمونه وظایف مدیر حسابرسی

 • 1. شناسایی اصول رعایت نکات ایمنیبهداشتی و پیشگیری از حوادث
 • 2. توانایی اجرای عملیات مدیریت در امور حسابرسی
 • 3. شناسایی اهداف مدیریت و قوانین واحد مربوطه
 • 4. شناسایی فرایند مدیریت
 • 5. شناسایی انواع حسابرسی و اهداف آنها
 • حسابرسی رعایت (تطبیقی)
 • حسابرسی مالی
 • حسابرسی مدیریت (عملیاتی)
 • حسابرسی جامع
 • حسابرسی اثربخشی

6. شناسایی انواع حسابرسی مدیریت و وظایف آنها

 • حسابرسی مدیریت تخصصی

7. توانایی اجرای عملیات مدیریت در امور حسابرسی

اصول کاری و مفروضات مدیر حسابرس

 • 1. استانداردهای حسابرسی
 • 2. اسناد و مدارک مالی و غیر مالی
 • 3. کار برگ حسابرسی
 • 4. شناسنامه های شغلی
 • 5. منابع اطلاعاتی انواع حسابرسی مدیریت
 • 6. نمودار سازمانی
 • 7. کتب مربوط به مدیریت و حسابرسی عملیاتی و مالی

شرایط ارتقاء شغل مدیر حسابرسی

مدیر حسابرسی در حفظ امانت، صحت در کارها و سرعت و دقتی که در امر خطیر و مهم حسابرسی انجام می دهد می تواند زمینه هایشغلی خود را ارتقاء و میزان حقوق خود را در بخش خصوصی افزایش دهد.

ویژگیهای شخصیتی مدیر حسابرسی

 • ویژگی های یک مدیر حسابرسی در دو بخش عمده قابل بررسی است. اول مدیریت دوم حسابرسی، مدیریت به خودی خود کاری استمسئولیت ساز پر مشکل و البته با اهمیت است. اگر مدیریت در بخشی باشد که با مسائل مالی در ارتباط باشد به مراتب دشوارتر و جدیتر خواهد شد یک مدیر حسابرسی باید با دقت و حوصله، آگاهانه به انجام وظایفی بپردازد که بتواند برای مجموعه خود پاسخگو باشد.
 • حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت واجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالیشرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

کلیات شناخت پایه ای نقش شغلی مدیر حسابرسی

 • حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت واجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالیشرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
 • مدیر حسابرسی کسی است که از عهده انجام عوامل موثر محیط کار، کنترل حسابرسی ها، نظارت بر حسابرسی ها، کنترل برنامه هایحسابرسی تدوین شده، ارزیابی شواهد و مدارک و پیشگیری از مشکلات و حل آنها برآید.

حقوق و مزایای نقش شغلی مدیر حسابرسی

 • برخی از حسابرسان در خدمت دولت اند و بسیاری از آنها در استخدام شرکت های حسابرسی می باشند. البته تعدادی از حسابرساننیز به عنوان حسابرس داخلی در شرکت های مختلف مشغول فعالیت اند. لذا حقوق دریافتی هر یک متناسب با محل کار آنها، میزانسابقه و تخصص و نوع صنعتی که در آن فعالیت می کنند متفاوت است.
 • در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظردرآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد حسابرس در سمت های مختلف شغلی و در رده های مختلفسازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) استخراج شده است.
 • برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای حسابرس در نظر گرفته شده اند شامل حسابرس، حسابرس داخلی، حسابرس ارشد، خزانهدار، مدیر حسابرس داخلی ومی باشند که یک حسابرس می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.
 • برای حسابرس در هر سمت  و در هر رده سازمانی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال حسابرسی کهدر سمت حسابرس ارشد در رده سرپرست کار می کند، در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد ۸۰۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۲۸۹۰۰۰۰تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۱۴۰۰۰۰۰ تومان را داشته است.
 • همچنین از آنجا که تجربه و سابقه کاری یکی از عوامل موثر در تعیین حقوق و درآمد هر فردی از جمله حسابرس می باشد، در بخشدیگری از این پژوهش، درآمد حسابرس از نظر سابقه کاری در رده های مختلف سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که درتصویر زیر مشخص است در هر رده سازمانی با افزایش سابقه کاری، درآمد و حقوق حسابرس نیز افزایش می یابد.
 • آمریکامتوسط حقوق و درآمد سالانه این شغل  ۶۱.۶۹۰ دلار (برای همه مشاغل ۳۳.۸۴۰ دلار) در سال ۲۰۱۰ و مطابق با آخرینآمارها در سال ۲۰۱۳، ۶۳,۱۰۰ دلار بوده است.
 • انگلستانمتوسط درآمد سالانه حسابرسان برای افراد تازه کار بین ۲۷ تا ۳۸ هزار دلار، برای افراد با تجربه و حرفه ای تر بین ۴۵ تا۶۰ هزار دلار و برای حسابرسان ارشد بین ۷۶ تا ۱۰۶ هزار دلار می باشد.
  استرالیامتوسط درآمد سالانه  حسابرسان  ۶۶.۵۰۰ دلار ( قبل از کسر مالیات ) می باشد.

بازار کار و فرصت های  شغلی مدیر حسابرسی 

به عنوان یک حسابرس خارجی می توانید در یک شرکت خصوصی، زیر نظر انجمن حسابداران خبره یا در بخش دولتی فعالیت کنید.
به عنوان یک حسابرس داخلی می توانید در شرکت های بزرگ صنایع مختلف، بخش های دولتی یا شرکت های ارائه دهنده خدماتحسابرسی داخلی فعالیت کنید.

به واسطه کسب تجربه شما می توانید در حوزه حسابرسی مالیاتی، ورشکستگی و یا حسابرسی قانونی متخصص شوید. همچنین میتوانید تا سطوح مدیریتی پیشرفت کرده و یا به طور کاملا آزاد و مستقل فعالیت کنید.

اما به طور کلی حسابرسی در ایران با توسعه شرکت های خصوصی و نیز صنعتی شدن کشور و افزایش بنگاه های اقتصادی توسعهیافته و در سال های اخیر نیاز شرکت ها و سازمان های نظارتی به حسابرسان افزایش چشمگیری داشته است.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه ماهیت اصلی هر کسب و کار را پول تشکیل می دهد و مدیران کسب و کارها برای کنترل، مدیریت وافزایش آن به متخصصین مالی یا همان حسابداران نیاز دارند، به طور طبیعی متناسب با افزایش بنگاه های کسب و کار در یک جامعهنیاز به حسابداران و به تبع آن، حسابرسان هم افزایش می یابد.

آینده شغلی/ ارتقای شغلی مدیر حسابرسی

استرالیادر بازه زمانی ۵  سال گذشته میزان رشد استخدام حسابرسان در مقایسه با متوسط همه مشاغل (۱۰.۲%) ۱۷.۷ درصد،یعنی بالاتر از حد متوسط، بوده است. پیش بینی می شود در سال های آینده استخدام در این شغل رشد خیلی خوبی داشته باشد.

مدارک و تحصیلات لازم مدیر حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند وارد این کار شوند:

 • حسابداری
 • حسابرسی
 • مدیریت (کلیه گرایش ها)

با توجه به اینکه حسابداری و حسابرسی به عنوان یک فن شناخته می شوند لذا تجربه نقش بسیار اساسی در این شغل دارد ولی کسانیکه به صورت تجربی با این فن آشنا شده اند به دلیل عدم آشنایی با مفاهیم تئوریک آن قطعا دارای پیشرفتی کند در کار خود خواهند بودو تا سطوح بالای این حرفه رشد نخواهند کرد.

بررسی شرح وظایف نقش شغلی مدیر حسابرسی

برای انجام کار حسابرسی شما باید در زمینه محاسبات و تحلیل اطلاعات مهارت بالا و قابل قبولی داشته باشید. البته در سال های اخیربه دلیل کامپیوتری شدن سیستم های مالی و حسابداری، یک حسابرس کارآمد می بایست علاوه بر اصول و فنون حسابداری وحسابرسی به کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری مختلف نیز تسلط داشته باشدهمچنین باید دارای مهارت های ارتباطی،کلامی ونوشتاری خوبی باشید. شما به عنوان حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشید.

بررسی حسابهای شرکتبه منظور تطبیق آنها با قوانین و مقررات مالی و اطمینان از صحت و درستی آنها

جمع آوری و تحلیل آمار و ارقامبه منظور کنترل هرچه بیشتر عملیات حسابداران و اطمینان از صحت گزارش های ارائه شده توسطتیم حسابداری
شناسایی مشخصات و ویژگی های کسب و کاربه منظور شناخت بیشتر شرکت و صنعت مورد فعالیت و در نتیجه افزایش کیفیتکار رسیدگی

ارزیابی سیستم های گزارش مالی شرکتبه منظور اطمینان از صحت عملکرد آنها
ایجاد ارتباط کاری مطلوب با مشتریانبه منظور تعامل بهتر با آنها و سهولت در دریافت اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز
ارائه پیشنهادات به منظور پیشرفت و توسعه و ایجاد فرایندهای کنترلی داخلی برای جلوگیری از ایجاد خطا و مشکل و احیانا سوءاستفاده مالی کارکنان
حسابرس داخلی نیز سیاستها، رویه ها و توان مالی شرکت را به منظور بهبود کارآیی آن ارزیابی و بررسی می کند

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایرموسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می باشند. برای اینکه بتوانید یک حسابرس باشید ابتدا باید یک حسابدار تواناباشید. هرچند که گاهی برای حسابرس داخلی شدن لزوما نیازی به حسابدار بودن نیست اگرچه این می تواند به شما در برخی ازمشاغل خاص کمک کند.

اغلب حسابرسان به صورت تمام وقت کار می کنند. گاهی نیز بنا به نیاز اضافه کاری انجام می دهند. کارکردن به صورت پاره وقت نیزدر این شغل امکان پذیر است. حسابرس می تواند در دفتر خود یا در سازمان مشتری کار کند. گاهی نیز برای رفتن به بخش ها و شعبههای مختلف مشتری باید در سفر باشند.
ساعت کار یک حسابرس همانند حسابداران در زمان های خاصی از سال مثل انتهای سال مالی شرکت ها (که معمولا در انتهای سالشمسی است) بسیار بیشتر از بقیه زمان هاست. به این دلیل که باید گزارش های مالی و حسابرسی را برای مدیران و سهامداران شرکتکه در مجمع شرکت می کنند آماده نمایند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *