پیروز جوان میری نامزد انتخاباتی شورای شهر کرج

مدیر ارشد مالی

نقش مدیر ارشد مالی در ایران مدیر ارشد مالی مدیریت پول شرکت ها و موسسات را کنترل می‌کنند. ( CFO ( chief financial officer یک شرکت همچنین تصمیمات مهمی در مورد ساختار سرمایه یک شرکت اتخاذ می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کسب‌وکار بیش‌ترین بازده را کسب می‌کند. CFO معمولا جایگاه سوم نمودار شرکت  را …

مدیر ارشد مالی ادامه »