مدیر ارشد مالی

کتاب حسابداری آلفا

کتاب حسابداری آلفا

کتاب حسابداری آلفا  مولف: پیروز جوان میری حسابداری پیشرفته در کتاب حسابداری آلفا حسابداری پیشرفته چیست: حسابداری پیشرفته رسیدگی به داده و جمع آوری و طبقه بندی پویای آنهاست. در واقع حسابداری پیشرفته اطلاعاتی را فراهم می آورد. با استفاده از این نوع حسابداری می توان استراتژی های بازپرداخت را گسترش داد. در اصل داده …

کتاب حسابداری آلفا ادامه »

پیروز جوان میری مدیر ارشد مالی

مدیر ارشد مالی

نقش مدیر ارشد مالی در ایران مدیر ارشد مالی مدیریت پول شرکت ها و موسسات را کنترل می‌کنند. ( CFO ( chief financial officer یک شرکت همچنین تصمیمات مهمی در مورد ساختار سرمایه یک شرکت اتخاذ می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کسب‌وکار بیش‌ترین بازده را کسب می‌کند. CFO معمولا جایگاه سوم نمودار شرکت  را …

مدیر ارشد مالی ادامه »