پیروز جوان میری مدیر ارشد مالی

پیروز جوان میری کاندیدای شورای شهر کرج دوره ششم

خلاصه ای از رزومه و بیوگرافی پیروز جوان میری کاندیدای شورای اسلامی شهر کرج دوره ششم در سال 1400  مدیر مشاور مالی؛ حسابدار و حسابرس ارشد، ۱۵ سال سابقه اجرایی، مربی و مدرس حسابداری و حسابرسی، اشتغال آفرینی برای بیش از 3۰۰۰ حسابدار و کمک حسابدار در ۱۰ سال اخیر، مشاور و تحلیلگر مالی شرکتهای …

پیروز جوان میری کاندیدای شورای شهر کرج دوره ششم ادامه »