پیروز جوان میری مدیر ارشد مالی

پیروز جوان میری کاندیدای شورای شهر کرج دوره ششم

خلاصه ای از رزومه و بیوگرافی پیروز جوان میری کاندیدای شورای اسلامی شهر کرج دوره ششم در سال 1400  مدیر مشاور مالی؛ حسابدار و حسابرس ارشد، شروع فعالیت از سال 1384 در حوزه مالی، مربی و مدرس حسابداری و حسابرسی، اشتغال آفرینی برای بیش از 3۰۰۰ حسابدار و کمک حسابدار از سال 1390 ، مشاور …

پیروز جوان میری کاندیدای شورای شهر کرج دوره ششم ادامه »